ByHart Education

Bättre Arbetsmiljö (BAM) Digital Lärarledd

7.995kr / Plats

Välj hur många platser du vill köpa till utbildningen. Den användaren som registreras vid köpet av utbildningen tar automatiskt inte upp någon plats.
Den användaren som registreras vid köpet av utbildningen kommer bli tilldelad en roll som “Gruppledare”, användaren kommer få tillgång till en sida som heter Administration & Uppföljning där användaren kan lägga till deltagare i utbildningen (inkl. sig själv).
På sidan uppföljning kan gruppledarna följa deltagarnas framsteg.

Relaterade Produkter