Aktuell status
Ej anmäld
Pris
US$7995 kr
Kom igång

Bättre Arbetsmiljö (BAM)     Digital Lärarledd

Utbildning

Denna utbildning är delvis digitalt lärarledd. Det finns många fördelar med denna typ av utbildningsupplägg:

  • Komplett arbetsmiljöutbildning skapad av våra experter.
  • Möjliggör ett fungerande arbetsmiljöarbete som främjar god hälsa och förebygger ohälsa.
  • Kombination av E-Learning, där du genomför utbildningen när du själv vill, och digitalt lärarledd där våra arbetsmiljöexperter tar dig igenom utvalda avsnitt, där du givetvis har möjlighet att ställa frågor.
  • ByHart är godkänd utbildningsanordnare via AFA Försäkring vilket innebär att du som arbetsgivare kan få upp till 70 % i stöd av deltagaravgiften (avser totalbeloppet för utbildningen här på vår webbplats) när chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud genomför utbildningen. Vi hjälper dig med hur du går tillväga för att få ekonomisk ersättning.

Syfte

Att skapa bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen.

Bättre Arbetsmiljö, eller BAM som den ofta kallas i folkmun, är den utbildning som Arbetsmiljöverkets inspektörer brukar rekommendera att individer med arbetsmiljöansvar genomgår. Utöver grundläggande arbetsmiljökunskaper erhåller varje deltagare ett kursintyg/diplom.

Mål

Efter utbildningen ska du:

  • kunna samverka i arbetsmiljöfrågor
  • kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö.
  • förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten.
  • veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Arbetsformer

Utbildningen varvar kunskapsgenomgångar med övningar som utgår från olika arbetsmiljösituationer.

Målgrupp

Nya chefer, nya skydds- eller arbetsmiljöombud, andra fackliga företrädare samt medarbetare i behov av arbetsmiljökunskap. Utbildningen passar även för den som jobbat ett tag men inte gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning

Utbildning innehåll

Expandera alla
Välkommen
01. Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
02. Undersöka arbetsmiljön
03. Riskbedöma
04. Åtgärda och följa upp
1 av 2