Aktuell status
Ej anmäld
Pris
5995 kr
Kom igång

Bättre Arbetsmiljö  (BAM)     E-Learning

Utbildning

Denna utbildning är helt digital, i det format som kallas E-Learning. Det finns många fördelar med denna typ av utbildningsupplägg:

  • Komplett arbetsmiljöutbildning skapad av våra experter.
  • Möjliggör ett fungerande arbetsmiljöarbete som främjar god hälsa och förebygger ohälsa.
  • Helt digital utbildning där du kan genomföra utbildning när du vill. Det fungerar utmärkt att pausa och återgå till utbildningen när som helst.
  • Tillgång till utbildningen under lång tid framöver vilket innebär att du kan uppdatera dina kunskaper löpande, även fast du redan genomfört utbildningen.

Syfte

Att skapa bra samverkan på arbetsplatser genom att lära ut grundläggande arbetsmiljökunskaper och ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen.

Bättre Arbetsmiljö, eller BAM som den ofta kallas i folkmun, är den utbildning som Arbetsmiljöverkets inspektörer brukar rekommendera att individer med arbetsmiljöansvar genomgår. Utöver grundläggande arbetsmiljökunskaper erhåller varje deltagare ett kursintyg/diplom.

Mål

Efter utbildningen ska du:

  • kunna samverka i arbetsmiljöfrågor
  • kunna undersöka och förebygga risker i arbetsmiljö.
  • förstå hur bra arbetsmiljö bidrar till verksamheten.
  • veta var du söker den information du behöver för det dagliga arbetsmiljöarbetet.

Arbetsformer

Utbildningen varvar kunskapsgenomgångar med övningar som utgår från olika arbetsmiljösituationer.

Målgrupp

Nya chefer, nya skydds- eller arbetsmiljöombud, andra fackliga företrädare samt medarbetare i behov av arbetsmiljökunskap. Utbildningen passar även för den som jobbat ett tag men inte gått en grundläggande arbetsmiljöutbildning.

  • Ha gärna ett anteckningsblock för att anteckna under utbildningens gång.

Utbildning innehåll

Expandera alla
Välkommen
01. Introduktion till systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
02. Undersöka arbetsmiljön
03. Riskbedöma
04. Åtgärda och följa upp
1 av 2